Satış SözleşmesiAlıcı, bilgileri doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak zararları Alıcı karşılamayı kabul etmektedir. Ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Alıcı kabul etmektedir.

Söz konusu ürün bedeli, Malfazlası Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında satıcı adına, malfazlası tarafından Alıcı'dan tahsil edilmektedir. Alıcı ürünün bedelini ödeyerek, malfazlası Güvenli Ödeme Sistemi aracılığıyla ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacak ve alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.Bu kapsamda, Alıcı sipariş vermek istediği ürünleri kredi kartı, banka kartı, havale/eft BKM, vb. gibi ödeme araçlarıyla taksitle veya tek çekim şeklinde satın alabilecektir.

Satıcının ürünlerinin Alıcı tarafından www.malfazlasi.com.tr adresinden satın alınması ile birlikte, alıcıdan bedel tahsil edilecektir sipariş Satıcı onayına gidecek, Satıcı’nın onaylaması ile ürün Kargoya hazır hale getirilecektir. Alıcı’nın ürünleri teslim alıp site içerisinden onaylaması ile birlikte;(alıcı siparişini aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sorun belitmediyse sipariş otomatik olarak onaylanmış kabul edilecektir) tahsil edilen bedel malfazlası Satış komisyonu bedeli düşüldükten sonra Satıcı’nın hesabına gönderilecektir. (Satıcının verdiği IBAN numarasına site içerisinde belirtilen Satıcı Kuralları çerçevesinde belirlenen süre içerisinde peşin olarak tek seferde yatırılacaktır.) Malfazlası, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olup satıcı üyeler tarafından verilen banka hesaplarının kime ait olduğunu kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcının hak edeceği bedel Satıcı tarafından Siteye verilen banka hesabına yatırılacak olup, bu hesabın yanlışlığı, başka kişilere ait olması gibi herhangi bir durumda Malfazlası sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi hata veya eksikliklerden ötürü Satıcı tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Malfazlası’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde teslim edecektir. Satıcı, www.malfazlasi.com.tr internet sitesi üzerinden Malfazlası’nın anlaşmalı olduğu kargo firması seçerek gönderiyi yapabilecektir. Satıcı isterse kendi anlaşmalı olduğu bir kargo şirketini kullanabilir. Malfazlası’nın anlaşmalı olduğu kargo firması için özel bir tutar belirlenmiş olup Alıcı’dan ona göre birim fiyat alınacaktır.. Malfazlasında farklı bedava kargo kampanyası seçenekleri bulunmaktadır. Satıcılar kendi istekleri doğrultusunda kargo kampanyası seçenekleri kullanabilirler böyle durumlar gerçekleştiğinde kargo bedelleri satıcıya ait olacaktır.

Kargoya ilişkin olarak zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak, Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve hasarsızlık durumunun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Paket, Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olacaktır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Malfazlası aracılığıyla, Satıcı’ya bildirilecektir.

Alıcı tarafından herhangi bir nedenle mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir. Satıcı tarafından malın kargoya verilmesinden sonra ancak Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcının siparişi/siparişleri iptal etmesi halinde kargo bedelinden tamamen Alıcı sorumlu olacaktır.

Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylayarak Malfazlası aracılığıyla bilgilendirildiğini, elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait; isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın; temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, fiyatın hesaplanma usulü, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, iade ve iptal hakları, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir. yine Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.malfazlasi.com.tr’deki sipariş, gizlilik politikası, ödeme, kullanım, iade ve iptal koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak sağlam, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı, mücbir sebepler, mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesini imkânsızlaştığı veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise tahsil edilen tüm ödemeleri Malfazlası aracılığıyla Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, malın Alıcı veya Alıcı’nın belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Malın Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alınmasından itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan ise Satıcı sorumlu değildir

Malfazlası herhangi bir gerkçeyle(usulsüzlük içerdiği düşünülen yada tespit edilen) siparişi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Alıcı, ürünlerin durumunu makul sürede imkan bulur bulmaz incelemeli ve eğer ürünler ayıplıysa bunları derhal Satıcı’ya bildirmelidir. Ancak gizli ayıpların mevcut olması halinde söz konusu gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra derhal Satıcı’ya bu bildirimi yapmalıdır.(bildirimler malfazlası üzerinden de yapılabilir.)Alıcı, bu inceleme ve bildirim yükümlüklerine uyması halinde aşağıdaki hakları kullanabilir.

Fatura ile birlikte malın/ürünün iadesi yapılabilir. Ürünleri karşı ödemeli olarak satıcıya gönderebilir.

Birden fazla ürün alınmış olup ancak birkaçının iade edilmesinin istenmesi halinde iade fatura ile iadenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Satıcı, Alıcı’nın iade kargo ücretini ödemesini istese dahi Alıcı, ürünü karşı ödemeli olarak iade etmelidir.

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde para iadesi yapılırken başta yapılmış olan kargo masrafları tarafınıza iade edilmeyecektir.

İmkân varsa satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteyebilir

Bu durumlarda malfazlası ile iletişime geçilmelidir. Böyle durumlarda malfazlası sorumlu tutulamaz ancak çözüm için her türlü aracılık hizmeti verecektir.

Satıcının yanlış ürün yollama durumunda da Alıcı, işbu iade hakkından yararlanabilecektir. Bu durumlarda ise iade kargo ücretini Satıcı ödeyecektir.

Sipariş faturası ve ilgili detaylar Satıcı tarafından Alıcıya gönderilecektir. Fatura, www.malfazlasi.com.tr üzerinden verilen sipariş ile birebir uyumlu olmalıdır.(ürünün cinsi adedi tutarı vs.) fatura ile kargo içeriği birbiri ile uyumlu olmak zorundadır.

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın ve Malfazlası’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından ödemeyi tamamla butonuna basılmış olunan tarihte, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.