Kullanıcı Sözleşmesi1. TARAFLAR
İşbu üyelik sözleşmesi Cumhuriyet mahallesi Turan Özdemir caddesi no:33/4 Gölbaşı/Adıyaman adresinde faaliyet gösteren Arden Ecza Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Şirketi (Bundan sonra Malfazlası yada www.malfazlasi.com.tr olarak anılabilir) ile sunulan pazaryeri hizmetinden yararlanacak olan üyeler arasında aşağıda belirtilen usul ve şartlarda akdedilmiştir. Sözleşmenin bağlayıcılığı elektronik ortamda üyelik sözleşmesinin bulunduğu kısmı okuyup kabul ederek onaylamasıyla başlar. Üyeliğin kabülüyle birlikte üyenin yapacağı her türlü işlemden sorumluluğu bulunmaktadır.
2. TANIMLAR
Malfazlasi: Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı satıcılarda ki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır. Kullanıcı: İşbu sözleşme uyarınca www.malfazlasi.com.tr internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamaları üzerinden alış veya satış yapmak isteyen alıcı veya satıcıları (eczaneleri, ecza ve itriyat depolarını) ifade etmektedir. Bundan sonra kullanıcı üye olarak da anılabilir.) Alıcı: Malfazlasıyla yaptığı sözleşme uyarınca www.malfazlasi.com.tr adresine üye olan ve bu site üzerinden oluşturduğu hesap üzerinden satıcıların yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün veya hizmeti satın alan gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Satıcı: Malfazlasıyla yaptığı sözleşme kapsamında www.malfazlasi.com.tr’ye üye olan ve bu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden çeşitli ürün veya hizmetleri satışa çıkaran ve satan gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Site: www.malfazlasi.com.tr (https://malfazlasi.com.tr) adresinde yer alan internet sitsini ifade etmektedir. (bundan sonra malfazlası olarak anılabilir.) Ürün: Yasal olarak eczane ve ecza/itriyat depolarında satışına izin verilen ilaç veya ilaç dışı ürünleri ifade etmektedir. (soğuk zincir ilaçlar, yeşil, kırmızı, mor, turuncu reçete kapsamında ki ilaçlar dahil edilmemiştir.) Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade etmektedir.
3. KONU, AMAÇ, KAPSAM
3.1. İşbu sözleşmenin konusu kullanıcıların siteye üye olmaları ve site üzerinden eczane veye ecza/itriyat depoları tarafından satışa sunulan ürünleri satın almaları veya kendi ürünlerini satışa sunmaları ve satmaları esnasında ki hak ve yükümlülüklerini ifade etmektedir.
3.2. Malfazlası, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.malfazlasi.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Yine ilgili mevzuat kapsamında Malfazlası, başkaları için ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik pazaryeri ortamı sağlamaktadır. Malfazlası, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. www.malfazlasi.com.tr web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Malfazlası, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Malfazlası, Üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Malfazlası ‘ndan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir
3.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Malfazlası ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Malfazlası, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı yasal mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.
4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.malfazlasi.com.tr adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için Malfazlası’nın sitesinde talep edilen bilgilerin, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi vermeyen Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat kendisi sorumludur. Ayrıca Malfazlası gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, kişiye gönderilecek olan aktivasyon mailinin teyit veya onlaylanmasıyla tamamlanmaktadır. Aktivasyon maili kullanıcının İTS portal üzerinde ki kayıtlı mail adresine gönderilecektir. Be sebeble kullanıcı its portal üzerinde kayıtlı mail adresinin Malfazlası tarafından temin edilmesini ve bu mail adresinin iletişimde aktif olarak kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Silme veya üyelik iptali talebinde bulunmayan üyeler bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca Malfazlası tarafından sunulan hizmet sadece eczane veya ecza ve itriyat depolarını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan tüm üretici/tüketicilerin hizmetten yararlanması tamamen yasaklanmıştır.
4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Malfazlası’nın, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.3. Üye, malfazlası’nın diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta, gln, adres, tc kimlik numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi kişisel ve ticari vb tüm bilgilerin toplanması, saklanması ve başka kişilerle ve başka platformda paylaşmak gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. Satıcı; www.malfazlasi.com.tr üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, ürünlerin tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, www.malfazlasi.com.tr üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu, ürünlerde kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir haklarını ihlal etmediğini, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder. Satıcı, www.malfazlasi.com.tr’de yer alacak ürünlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu; Malfazlası’nın bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını beyan ve taahhüt eder.Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Malfazlası böyle durumların tespiti halinde ilanı yayından kaldırma hakkına sahiptir.
4.5. Üye/Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, Malfazlası’nın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin/Satıcı’nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde malfazlası’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette malfazlası’nın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde malfazlası’na izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında malfazlası’nı şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. malfazlası; doğrudan ve dolaylı zararlar neticeside doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.malfazlasi.com.tr’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır. Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Malfazlası, www.malfazlasi.com.tr üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple malfazlası herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.
4.7. Tüzel kişi üye ya da gerçek kişi üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin www.malfazlasi.com.tr üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.8. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Malfazlası’nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Malfazlası’nın, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. Malfazlası, bu gibi hallerde Satıcı’nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.
4.9. www.malfazlasi.com.tr üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin Malfazlası tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak Malfazlası’na bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Malfazlası anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar, anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Site üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı’ya aktarmayacaktır. malfazlası, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Malfazlası’nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.
4.10. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Malfazlası www.malfazlasi.com.tr’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ancak; Malfazlası, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Malfazlası’na ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir. Üye’nin,www.malfazlasi.com.tr’de yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içeriğin Malfazlası’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, Malfazlası’na ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır
4.11. www.malfazlasi.com.tr üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Üye, satışını gerçekleştireceği ürünlerin bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda Malfazlası’nı süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder. Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Malfazlası’na tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı, www.malfazlasi.com.tr’nin işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, Malfazlası’nı temsilci olarak atamaktadır. Alıcılar, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Malfazlası’na yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu temsil yetkisinin Üye tarafından iptal edilmesi/geri alınması halinde Malfazlası, üyeliği askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme haklarına sahiptir.
4.12. Malfazlası, www.malfazlasi.com.tr üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Malfazlasi, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 12(oniki) iş günü içerisinde Satıcılar’a iletilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünün kendine teslim edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, ürüne onay vermiş sayılacaktır. Malfazlası, bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılar’a iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber her halde Malfazlası’nın söz konusu bedelleri Alıcı’nın onayından itibaren 12 (oniki) iş günü boyunca tutma hakkı saklıdır. Malfazlası, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı’nın Site üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Satıcı, ödemelerin Site üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Site’de bildirdiği hesap numarasına Malfazlası’nın ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13. Sitede sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Malfazlası, satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, www.malfazlasi.com.tr üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.
4.14. Üye, satın aldığı ürünleri teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almamalıdır. Ürünün problemi belli değilse 1 hafta içerisinde satıcıya bilgi verilecektir. Bilgi verme işlemi Malfazlası üzerinden yapılması yeterli olacaktır 1 hafta içerisinde bilgi verilmezse satıcı sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Bilgi verilmesi durumunda ürünlerle ilgili iade değişim hakkı bulunmaktadır. Konuyla ilgili Malfazlası sorumlu tutulamaz ancak gerekli aracılık hizmeti ve yardımı sağlayacaktır. İade durumlarında kargo anlaşmamız kullanılacaktır. Kargo bedeli satıcıdan tahsil edilecektir. İade edilen ürünlerin para iadesi yapılacaktır ya da alıcı isterse aynı ürünler problemsiz olarak tekrar gönderilebilecektir. Eğer satıcı para iadesi gerçekleştirmediği durumlarda hak edişini almış bile olsa daha sonra ki işlemlerinden iade bedeli tahsil edilecektir. Üye, öngörülen kontrol ve ihbar sürelerine uyulmaması, sürelere uyulmasına rağmen ürünün ayıplı olmaması veya iade/değişim/indirim talebinin haklı bir gerekçe olmaksızın yapılmış olması hallerinde, iade/değişim/indirim talebi kabul edilmeyecek ve Alıcı ödemiş olduğu bedelleri iade alamayacaktır. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Malfazlası’nın Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur.
4.15. Malfazlası, www.malfazlasi.com.tr üzerinden Üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %5,08+kdv(kdv %18dir) oranında komisyona hak kazanacaktır. Banka, aracılık hizmetleri vb. durumlar için ek ücret talep edilmeyecektir. Malfazlası işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Değişiklik olduğu takdirde üyelere site üzerinden, e posta ile yada sms ile bilgi verilecektir. Malfazlası dilediği takdirde kişilere yönelik farklı komisyon uygulama hakkına sahiptir.
4.16. Malfazlası, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca Malfazlası’na bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Malfazlası Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.17. Malfazlasında bulunan tüm bilgilerin üyelerin kendi rızalarıyla sisteme kaydedildiğini üyeler kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin başka üyeler tarafından ifşa edilmesi başka platformda paylaşması herhangi bir amaçla kullanması yasaktır. Malfazlası Kayıtlı olan bilgilerin kötü niyetli kişi veya kurumlar tarafından kopyalanması, çalınması, hacklenmesi, tahrip edilmesi vb. durumunda Malfazlası sorumlu değildir ancak yasal hukuki işlem başlatma hakkına sahiptir. Malfazlası, Sitenin işleyişine zarar verecek her türlü reel ve teknolojik saldırı yapan kişi veya kurumlara yasal işlem yapma hakkına sahip olmakla birlikte doğacak maddi/manevi zararı tazmin etme hakkına sahiptir. Bu konuda yetki ticaret mahkemelerindedir. Üye www.malfazlasi.com.tr’de işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.malfazlasi.com.tr’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal vb içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.18. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi yasaktır. Sitemiz aracılığıyla taşınma güvenliği sebebiyle soğuk zincir ürünlerinin satışı kesinlikle yasaklanmıştır. Aynı zamanda yeşil reçete, kırmızı reçete, mor reçete, turuncu reçete kapsamındaki ilaçların satışının yapılması da kesinlikle yasaktır. Tüm üyeler bu kurala uyacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Satıcı site üzerinden gerçekleştirdiği satış işlemine uygun davranmak zorundadır. Kargoya verilen ürünler site üzerinden gerçekleştirilen alış/satış işlemi ile birebir uyumlu olmalıdır. Gerek adet olarak gerekse de ürün olarak. İçeriğin siparişle uyuşmaması durumunda doğacak sorunlardan Malfazlası hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Tüm sorumluluk göndericiye ait olacaktır. Malfazlası Sipariş içeriğine aykırı davranılması sebebiyle doğabilecek maddi ve manevi tüm zararları göndericiden rücu etme hakkına sahiptir. Malfazlası uygun olmadığını düşündüğü ürün yada ürünleri satıcının ilan listesinden onay almaksızın kaldırma hakkına sahiptir.
4.19. İşbu Sözleşme’de öngörülen veya öngörülemeyen iş ve işlemler veya Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle Malfazlası üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, Malfazlası nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle Malfazlası üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Malfazlası, işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üye’nin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.
4.20. Üyelik esnasında yada üye olduktan sonra kullanıcı adı malfazlası tarafından uygun görülmediği takdirde değiştirilmesi talep edilebilir. Kullanıcı adı küfür, hakaret, müstehcenlik ve siyasi terimler içermemelidir. Site içerisinde yada mesajlaşma bölümünde küfür, hakaret, müstehcenlik vb. sözcük ya da cümleler kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda malfazlası üyeliği askıya alma dondurma ya da üyeliği tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
4.21. Alışveriş esnasında karekodlu ürünler var ise satıcı sipariş içerisinde ki tüm ürünlerin karekodlarını alıcının gln numarasına aktarması zorunludur. Aktarılmaması halinde iade sebebi olarak kabul edilebilecektir. Hatta karekod aktarımı tamamlanmadığı durumlarda satıcı satış bedelini talep edemez. Böyle bir durum tespiti halinde Para hesabına aktarılmış olsa dahi Malfazlası parayı telep etme hakkına sahiptir ya da içerde ki diğer alacaklarından ya da ilerde oluşacak alacaklarından mahsup etme hakkına sahiptir. Alıcı ise sipariş içerisinde ki kendine aktarılmış olan ürünlerin karekodlarını kendi üzerine almakla yükümlüdür. Satıcı tarafından siparişle uyumlu tarihte alıcıya aktarılmış olan karekodlardan doğabilecek tüm sorumluluk alıcıya aittir. Alıcı kendisine gönderilen ürün üzerinde ki karekod ile aktarılan karekod uyumluluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Karekod ve aktarımdan kaynaklı doğabilecek gerek ticari gerek yasal problemlerden Malfazlası sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda üts bildirimi gereken ürünlerde de satıcı ürünleri alıcının üts’de kaytlı firma numarasına bildirim yapması zorunludur bunun yanı sıra alıcı da siparişine uygun olarak firma numarasına çıkış yapılan ürünleri almak zorundadır. Malfazlası burada alıcı veye satıcı veya taraf değildir. Taraflar(alıcı/satıcı) arasında ki sorunun çözülebilmesi için gerekli yardımı sağlamaya çalışacaktır.
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

5.1. Üyelik sözleşmesini kabul ederek üye olan kişi/şirket Malfazlası üzerinden alım/satım veya ürün listesi yayınlayabilmesi için ad, soyad, firma adı, firma adresi, e-posta adresi, telefon numarası, gln numarası, üts nımarası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası tc kimlik numarası, iban numarası, stok yönetim programı vb. bilgilerini www.malfazlasi.com.tr üzerinden kayıt yapması zorunludur. Bilgilerin doğruluğu tamamen üyenin sorumluluğundadır. Bilgi girişi hataları sebebiyle doğan maddi/manevi sorunlardan Malfazlası sorumlu tutulamaz. Bilgileri giren kişi bu verilerin diğer kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul beyan ve taahhüt eder. ( Sadece Alıcı veya Satıcı olarak karşı taraf ile veya ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için ödeme aracılık sistemi ile sanal pos ile vb. durumlarda kullanılacaktır.) Alım satım işlemlerinin aşamalarının tamamlanabilmesi amacıyla gerekli olduğu durumlarda paylaşılacaktır.
5.2. Üye’nin www.malfazlasi.com.tr’ye beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, malfazlası’nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Malfazlası işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin içerisinde yer almaktadır.
5.3. Üye, işbu sözleşme’ye taraf olarak Malfazlası ile paylaşmış olduğu tüm kişisel verilerinin site içerisinde kullanılmasına, tanıtım, kampanya, davet, fırsat, sektörel gelişmelere ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirilmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine site kullanım koşulları çerez politikası ve aydınlatma metni dahilinde diğer site üyelerine aktarılmasına taşıma şirketleriye adres vb. bilgi paylaşılmasını kabul ve beyan eder. Üyenin 6698 numaralı kişisel verilerin korunması(KVKK) hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları sakldır.
5.4. www.malfazlasi.com.tr adresinde bulunan tüm içerikler Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde Arden Ecza Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mülkiyetinde bulunmaktadır. Hiçbir şekilde kopyalanamaz paylaşılamaz dağıtılamaz sergilenemez çoğaltılamaz. Tek yetkili arden ecza medikal bilişim sanayi ve ticaret limited şirketidir.
6.MÜCBİR SEBEP
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Malfazlası’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Malfazlası’nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, hesap blokajı veya dondurulma iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza ölüm vb.) Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Malfazlası’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller veya geciktirirse, Malfazlası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Malfazlası’nın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği Malfazlası tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da Malfazlası tarafından engellenebilecektir
7. SÖZLEŞME FESHİ
7.1. Malfazlası gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı olarak üyeliği askıya alma feshetme hakkına sahiptir. Üyelik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir Böyle durumlarda site üzerinden ya da mail yoluyla üyelere bilgi verecektir.
7.2. Üye’nin, eczacılık veya depoculuk faaliyetinde bulunabilmesi için sahip olduğu ruhsat herhangi bir sebeple sona ererse Üye, en geç ruhsatın sona erdiği tarih itibariyle Site üzerindeki üyeliğine son vereceğini ve üyeliğin sonlandırılması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kabul, beyan ve taahhüt eder.